Harmonie
  concert            concert  

Het huidige Harmonieorkest van Woluwe werd gesticht in 1860 te Sint-Stevens-Woluwe onder de naam “De Belgische Karabiniers”. De intussen “Koninklijke” harmonie is zeker een van de oudste verenigingen van de gemeente Zaventem en de enige in Belgie met dergelijke naam. Het is niet geweten of er een verband is met het in 1830 opgerichte Regiment Carabiniers. De Harmonie werd wel uitgenodigd om in 1990 te Leopoldsburg de viering van het 160-jarig bestaan van dit regiment op te luisteren.Een reden voor de naamkeuze kan misschien ook gevonden worden in de Stapmarsch van het 1ste  Regiment der Karabijniers, een lied dat de soldaten zongen in de jaren 1860 en dat in die periode werd bewerkt tot de bekende Mars van het 1ste Regiment Karabiniers.Deze mars staat natuurlijk nog steeds op het repertoire van de Harmonie.

Zoals elke amateur-muziekvereniging heeft de Harmonie van Woluwe in haar verdere geschiedenis de nodige ups en downs gekend, en verschillende dirigenten, waaronder wijlen Leon De Roo zeker een prominente plaats inneemt.  Op dit ogenblik staat de harmonie onder de muzikale leiding van Rudy Haemers, de voorzitter is Guy Van Damme.

Het is niet steeds eenvoudig voor een harmonie om te overleven, zeker in de Brusselse rand, maar het bestuur en de dirigent leggen de nadruk op kwaliteit en sfeer en daardoor is de harmonie een graag geziene gast op muziekfestivals allerhande.

In 2011 klasseerde de Harmonie zich opnieuw in eerste afdeling op het VLAMO Muziektornooi van Vlaams-Brabant.